Doelstelling

Doelstelling van de PR Werkgroep van Ondernemers Vereniging Heuvelplein 

(Non-profit organisatie/org. zonder winstoogmerk).

Uiting geven aan wat er op of rond het Heuvelplein in Beek en Donk Laarbeek gebeurt.

Welke acties worden er gehouden?

Zijn er speciale evenementen?

Etc.